Autor Tema: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena  (Pročitano 4593 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Topic Start: Februar 25, 2016, 07:27:00 posle podne »
Svima nama poznata EU direktiva o duvanskim proizvoda ovih dana kreće sa primenom. Svaka zemlja članica donosi za sebe zakone u skladu sa ovom direktivom, uz odredjenu slobodu koliko restriktivno žele da idu.

Dobio sam predlog zakona koji će se veoma brzo dati na glasanje u Hrvatskoj. Situacija zvuči mnogo, mnogo gore nego što sam i smeo da pomislim...


Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #1: Februar 25, 2016, 07:31:39 posle podne »
Evo kako izgleda deo vezan za e-cigarete:Članak 17.
Elektroničke cigarete

(1) Elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje mogu se stavljati na tržište samo u skladu s ovim Zakonom i drugim relevantnim zakonodavstvom Europske unije. Ovaj Zakon ne primjenjuje se na elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su podložni zahtjevu za odobrenjem sukladno posebnim propisima kojima se regulira stavljanje u promet lijeka ili medicinskog proizvoda.

(2) Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravlje o svim takvim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište. Obavijest se predaje u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište. Za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su već stavljeni na tržište do 20. svibnja 2016., obavijest se podnosi unutar šest mjeseci od tog datuma. Za svaku značajnu preinaku proizvoda podnosi se nova obavijest. Ovisno o tome da li je proizvod elektronička cigareta ili spremnik za ponovno punjenje, obavijest sadrži sljedeće informacije:

a) ime i podatke za kontakt proizvođača, odgovorne pravne ili fizičke osobe unutar Europske unije i, gdje je to primjenjivo, uvoznika u Europsku uniju;

b) popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu i emisija koje nastaju korištenjem proizvoda, po robnoj marki i tipu, uključujući i njihove količine;

c) toksikološke podatke u vezi sa sastojcima i emisijama toga proizvoda, uključujući kad su zagrijani, koji se osobito odnose na njihove učinke na zdravlje potrošača kad se udišu i uzimajući u obzir, između ostaloga, sve učinke stvaranja ovisnosti;

d) informacije o dozi i unosu nikotina prilikom konzumacije u uobičajenim ili razumno predvidivim uvjetima;

e) opis sastavnih dijelova proizvoda, uključujući, gdje je to primjenjivo, mehanizma za otvaranje i punjenje elektroničke cigarete ili spremnika za punjenje;

f) opis postupaka proizvodnje, uključujući obuhvaća li serijsku proizvodnju, i izjavu da postupak proizvodnje osigurava sukladnost sa zahtjevima iz ovoga članka;

g) izjavu da proizvođač i uvoznik snose punu odgovornost za količinu i sigurnost proizvoda kod stavljanja na tržište i korištenja u uobičajenim okolnostima ili razumno predvidivim uvjetima.

(3) U slučaju da ministarstvo nadležno za zdravlje smatra da su dostavljeni podaci nepotpuni, ovlašteno je tražiti nadopunu podataka.

(4) Ministarstvo nadležno za zdravlje će proizvođačima i uvoznicima naplatiti razmjerne naknade za primitak, pohranu, rukovanje i objavu podataka koji su im dostavljeni. Visinu naknade utvrdit će odlukom ministar nadležan za zdravlje u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Proizvođači i uvoznici obvezni su osigurati: 

a) da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 10 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi ne premašuju obujam od 2 ml;

b) da tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži više od 20 mg/ml nikotina;

c) da tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži aditive navedene u članku 6. stavku 3. ovoga Zakona;

d) da se za proizvodnju tekućine koja sadrži nikotin koriste samo sastojci visoke čistoće. Tvari koje nisu navedene među sastojcima iz stavka 2. točke (b) ovoga članka smiju biti prisutni u tekućini koja sadrži nikotin samo u tragovima, ako te tragove prilikom proizvodnje tehnički nije moguće izbjeći;

e) da, osim nikotina, jedini sastojci koji se koriste u tekućini koja sadrži nikotin ne predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje u zagrijanom ili nezagrijanom obliku;

f) da elektroničke cigarete oslobađaju doze nikotina u ujednačenim razinama;

g) da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene te da su zaštićeni od lomljenja i curenja i da imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja.
(6) Svako jedinično pakiranje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje mora
sadržavati letak s podacima kako slijedi:

a) uputama za korištenje i pohranjivanje proizvoda, uključujući i obavijest da se uporaba proizvoda ne preporučuje mladim osobama i nepušačima;

b) kontraindikacije;

c) upozorenje za posebne rizične skupine;

d) moguće štetne učinke;

e) podatke o stvaranju ovisnosti i toksičnosti; te

f) podatke za kontakt proizvođača ili uvoznika i pravne ili fizičke osobe za kontakt u Europskoj uniji;

(7) Svako jedinično pakiranje i vanjsko pakiranje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje mora:

a. uključivati popis svih sastojaka sadržanih u proizvodu u padajućem redoslijedu po masi te podatak o sadržaju nikotina u proizvodu i oslobađanje po dozi, serijski broj i preporuku da se proizvod drži izvan dohvata djece;

b. sadržavati podatke o sadržaju nikotina u spremniku i dodanim aromama;

c. nositi sljedeće zdravstveno upozorenje:

„Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost.”

(8) Svako jedinično pakiranje i vanjsko pakiranje mora sadržavati zdravstvena upozorenja u skladu su s odredbama iz članka 11. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(9) Zabranjeno je/su:

a) komercijalne objave u uslugama informacijskog društva, u tisku i drugim tiskanim publikacijama, s ciljem izravnog ili neizravnog učinka na promicanje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, osim u publikacijama koje su namijenjene isključivo za profesionalce uključene u trgovinu elektroničkim cigaretama ili spremnika za ponovno punjenje te publikacijama tiskanima i objavljenima u trećim zemljama, gdje te publikacije nisu prvenstveno namijenjene za tržište Europske unije;

b) komercijalne objave na radiju, s ciljem izravnog ili neizravnog učinka na promicanje elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje;

c) bilo koji oblik javnog ili privatnog doprinosa radijskim programima s ciljem izravnog ili neizravnog promicanja elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje;

d) bilo koji oblik javnog ili privatnog doprinosa bilo kakvom događaju, aktivnosti ili pojedinoj osobi s ciljem izravnog ili neizravnog promicanja elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje koji uključuje ili se održava u nekoliko država članica ili na bilo koji drugi način ima prekogranični utjecaj;

e) audiovizualne komercijalne objave na koje se primjenjuje posebni propis o elektroničkim medijima, koje se odnose na elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje.

(10) Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su jednom godišnje ministarstvu nadležnom za zdravlje te ministarstvu nadležnom za financije podnijeti:

a. sveobuhvatne podatke o obujmu prodaje prema robnoj marki i vrsti proizvoda;

b. informacije o preferencijama raznih potrošačkih skupina, uključujući mlade osobe, nepušače i glavne skupine trenutnih korisnika;

c. načine prodaje proizvoda;

d. sažetke svih istraživanja tržišta provedenih u vezi s gore navedenim na hrvatskom jeziku, uključujući njihov prijevod na engleski jezik. Države članice prate razvoj tržišta u pogledu elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, uključujući bilo kakve dokaze da je njihovo korištenje međukorak prema ovisnosti o nikotinu te konačno i tradicionalnoj konzumaciji duhana među mladim osobama i nepušačima. 

(11) Ministarstvo nadležno za zdravlje će informacije primljene na temelju stavka 2. ovoga članka objaviti na svojoj internetskoj stranici, vodeći računa i uvažavajući zaštitu podataka, koje su proizvođači i uvoznici prilikom dostave tih podataka označili kao trgovačku tajnu.

(12) Proizvođači, uvoznici i distributeri elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su uspostaviti i održavati sustav za prikupljanje informacija o svim štetnim učincima tih proizvoda za zdravlje ljudi na koje se sumnja.

(13) U slučaju da bilo koji od proizvođača, uvoznika ili distributera ima saznanja ili razloga za sumnju da elektroničke cigarete ili spremnici za ponovno punjenje, koji su u njihovom posjedu i namijenjeni su za stavljanje na tržište ili su stavljeni na tržište, nisu sigurni ili nisu dobre kvalitete ili na neki drugi način nisu u skladu s ovim Zakonom, isti je obvezan odmah poduzeti sve korektivne mjere potrebne da bi se taj proizvod uskladio s ovim Zakonom, da bi ga se povuklo ili opozvalo, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. U ovakvom slučaju proizvođač, uvoznik ili distributer obvezan je odmah obavijestiti tijela nadležna za nadzor tržišta država članica u kojima je proizvod dostupan ili ga se namjerava učiniti dostupnim, kao i dostaviti pojedinosti, osobito o riziku za zdravlje i sigurnost ljudi te o poduzetim korektivnim mjerama i rezultatima istih.

(14) Ministarstvo nadležno za zdravlje ima pravo od proizvođača, uvoznika ili distributera zatražiti i dodatne informacije, na primjer o sigurnosti i aspektima kvalitete ili o bilo kakvim štetnim učincima elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje.

(15) U slučaju elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje koji su usklađeni sa zahtjevima iz ovoga članka, ako ministarstvo nadležno za zdravlje utvrdi ili ima razloga vjerovati da bi određene elektroničke cigarete ili spremnici za ponovno punjenje ili vrsta elektroničke cigarete ili spremnika za ponovno punjenje mogli predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi, može poduzeti mjere određene posebnim propisom kojim se uređuje postupanje sanitarne inspekcije. Ministarstvo nadležno za zdravlje odmah obavješćuje Komisiju i nadležna tijela drugih država članica o poduzetim mjerama i priopćuje sve popratne podatke.
------------Članak 21.
(1) Zabranjuje se prodaja duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode te biljnih proizvoda za pušenje, elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu, osobama mlađim od 18 godina.

(2) Proizvode iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prodavati osobe mlađe od 18 godina.

(3) Na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mora biti istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih i srodnih proizvoda, bezdimnih duhanskih proizvoda te biljnih proizvoda za pušenje i elektroničkih cigareta, spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu, osobama mlađim od 18 godina.

(4) Oznaka iz stavka 3. ovoga članka mora biti istaknuta na vidljivom mjestu tako da se može pročitati s udaljenosti od deset metara.

(5) Prodavač od osobe za koju smatra da je mlađa od 18 godina može zatražiti da odgovarajućom ispravom dokaže punoljetnost. Ako osoba to odbije, prodavač je obvezan uskratiti prodaju traženoga proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Zabranjuje se prodaja maloljetnicima i drugih proizvoda za pušenje koji mogu maloljetnike poticati na pušenje.

(7) Zabranjuje se prodaja i kupnja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, kao i spremnika za punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu putem interneta, kao i prekogranična prodaja na daljinu.

(8) Zabranjuje se prodaja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka iz automatskih naprava iz kojih se potrošač sam poslužuje.

(9) Zabranjuje se prodaja pojedinačnih cigareta, odnosno drugih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvan originalnog pakiranja proizvođača.

(10) Zabranjuje se prodaja duhana za oralnu uporabu.

1
Članak 22.
(1) Zabranjuje se pušenje i konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje prilikom javnih nastupa i prikazivanje na televiziji osoba koje puše ili konzumiraju proizvode iz ovoga stavka. 

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na filmski program i umjetnička djela.

(3) Zabranjuje se objavljivanje u tisku fotografija ili crteža osoba koje puše u promidžbene svrhe.

1
Članak 23.
(1) Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta sa ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima.

(2) Zatvorenim javnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene. Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja.

(3) Zabranjuje se pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove.

(4) Prostori za pušenje nisu dopušteni u prostorima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i djelatnost odgoja i obrazovanja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pušenje je dopušteno:

a. u posebnim, za pušače određenim, prostorima za smještaj gostiju sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja,

b. u posebnim, za pušače određenim, prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim, za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene, odnosno socijalne skrbi duševno bolesnim osobama i u kaznionicama i zatvorima, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i

c. u prostorima za pušenje.

(6) Predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, općina ili gradova, mogu posebnom odlukom na svojem prostoru odrediti javni prostor na kojem je pušenje u potpunosti zabranjeno (tzv. „nepušačka zona“). Nepušačka zona ne može uključivati otvorene javne ili privatne prostore. Odluku o određivanju nepušačke zone predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, grada ili općine dostavljaju na znanje ministarstvu nadležnom za zdravlje. Uz odluku o određivanju nepušačke zone prilaže se popis objekata koji imaju rješenje iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Nadzor nad provođenjem odluke iz stavka 6. ovoga članka provodi tijelo koje je donijelo odluku o nepušačkoj zoni.

2
Članak 24.
Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a. prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,

b. površina prostora ne smije biti manja od 10 m²,

c. prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima,

d. prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,

e. u prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće.U ovom moru nebuloza i podlosti, ipak se članak 21/7 izdvaja...
Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže Iva

 • Stara garda
 • *****
 • Poruke: 1963
 • Karma: 33
  • Lokacija: NBG
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #2: Februar 25, 2016, 10:39:43 posle podne »
QQ  :gaah
Ilegala nam ne gine

Van mreže Inhalika

 • Administrator
 • Stara garda
 • *****
 • Poruke: 1395
 • Karma: 15
 • www.inhalika.com
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #3: Februar 25, 2016, 10:51:03 posle podne »
Zaista zastrašujuće.

Van mreže Clon

 • Senior vaper
 • ***
 • Poruke: 230
 • Karma: 2
  • Lokacija: Nis
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #4: Februar 25, 2016, 10:52:54 posle podne »
Sreca pa nece kod nas to jos dugo da dodje na dnevni red :)
I tako.....

Van mreže Iva

 • Stara garda
 • *****
 • Poruke: 1963
 • Karma: 33
  • Lokacija: NBG
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #5: Februar 25, 2016, 10:57:53 posle podne »
Uopste mi nije jasno sta zele da postignu ? Toliko otezavajucih okolnosti da je ovo ''zabrana'' upakovana u paragrafe
A to da cemo se mi nacekati odavno ne verujem jer ekipa gleda da uvede sve sto eu zamisli ili umisli  a pritom sami jos ne sprovedu, kao dobri poslusni kucici .

Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #6: Februar 25, 2016, 11:05:37 posle podne »
@Clon: na (ne)sreću ne znaš, ova uredba je donesena pre 2 godine sa planom da sada stupi na snagu. Naša sanitarna inspekcija je na svoju ruku krenula da je primenjuje i to momentalno, bez ikakve najave ili objavljene odluke su samo počeli na uvozu da blokiraju tečnosti sa voćnim ukusima i one jače od 20mg, naplaćuju neke sumanute analize na kojima se dobije rezultat kako je tečnost hemijski ispravna ali zbog svog pakovanja može kupca dovesti u zabludu u vezi svojih svojstava, pa se zato ne dozvoljava uvoz! Onda nalog da se roba izbaci iz zemlje, ma haos... Sad su kao malo popustili ali i dalje jašu, kad ovo vide biće to radost kao za punoletstvo.
Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže Clon

 • Senior vaper
 • ***
 • Poruke: 230
 • Karma: 2
  • Lokacija: Nis
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #7: Februar 25, 2016, 11:45:16 posle podne »
A sta pa drugo i covek da ocekuje od nase zemlje i vlasti.... Kazu (treba nam privatni sektor), lepo uzmes i zabranis sve i kazes ljudima radite, zasto nece niko da radi???

No videcemo vec, to je sto je.
I tako.....

Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #8: Februar 25, 2016, 11:46:46 posle podne »
Slažem se, zato treba reći DOSTA JE BILO  ::namig
Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže Clon

 • Senior vaper
 • ***
 • Poruke: 230
 • Karma: 2
  • Lokacija: Nis
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #9: Februar 25, 2016, 11:49:46 posle podne »
Slažem se, zato treba reći DOSTA JE BILO  ::namig

Ma i to je isto sranje, doduse jesu jedini za koje bih i glasao. Niko ne kaze dosta je bilo i gleda napred vec prebacuje kako ovaj ili onaj ne rade ovako ili onako. Pa sutra kad nesto ne urade, reci ce opet, nismo mi krivi. Krivi su oni pre nas ili oni od pre 50 godina. Kad dodje neko i stavi tacku na ono sto je neko unistio i upropastio i krene da radi prave stvari, mozda necega i bude :) Do tada, ko moze, bez' iz ove rupe.
I tako.....

Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #10: Februar 26, 2016, 12:11:27 pre podne »
Sve se slažem. Kad te neko zayebe dva puta onda si pglu, ovi do sada nisu bili na vlasti pa me nisu ni zayebali ;) Sve ostalo je već viđeno.
Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže dusan021

 • Vaper!
 • ****
 • Poruke: 658
 • Karma: 15
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #11: Februar 26, 2016, 09:02:26 pre podne »
Nema sta .... ili da se obezbedimo sa bazama i aromama pa kako nam bude , kako ko izdrzi sa zalihama . Poznavajuci ove "nase " prepisace od Hrvata ili Slovenaca predlog zakona ..... slovencima kud su lupili akcizu od 1€po ml. kud ce sad da mi bude max baza od 20mg u bocicama od 10ml. Ako i to budu mogli legalno da kupuju . Vidim i citam da se ljudi uveliko spremaju za nastupajuce posledice pa prave po prilicne zalihe . Mislim da sve vodi ka tome da ce ovo biti THE END , po principu nek poslednji ugasi svetlo . Dzabe nama saznanja i predpostavke da je ovo ipak manje stetno kad je svuda u svetu duvanski lobi izuzetno jak i da se budzeti dobri pune od duvanskih proizvoda .

Van mreže moderni

 • Senior vaper
 • ***
 • Poruke: 103
 • Karma: 0
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #12: Februar 26, 2016, 09:28:19 pre podne »
A tek sto sam naucio da namotam grejac...

Van mreže Shaka Zuluf

 • Hroničar svakodnevnice
 • ******
 • Poruke: 3816
 • Karma: 52
 • ‘To Start Press Any Key'. Where's the ANY key?
  • Lokacija: Beograd
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #13: Februar 26, 2016, 09:30:02 pre podne »
Posmatraj to drugačije, na vreme si naučio da motaš grejače. Ne mogu ti ništa ;)
Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Van mreže dusan021

 • Vaper!
 • ****
 • Poruke: 658
 • Karma: 15
Odg: EU direktiva o duvanskim proizvodima i njena primena
« Odgovor #14: Februar 26, 2016, 09:48:12 pre podne »
Kako god .... meni a verujem i ostalim uzivaocima pare ovo nije prijatna vest . Digla se prasina u celoj EU , vise me brine nas kadar ministarstva .... jer ce vec po obicaju da potrce ko "zdrebe pred rudu" pa cemo se verovatno prvi u okruzenju "cesati tamo gde nas ne svrbi". Voleo bih da gresim i da od ovog ne bude nista . Al sta je tu je !!!!
Idemo dalje